top of page

KUNDER BERÄTTAR

"Med sin erfarenhet och struktur har Stefan hjälpt oss att få igång ett strukturerat och mer effektivt ledningsgrupparbete. Han har hjälpt oss att utveckla ledningsgruppen som helhet men också på individnivå genom personlig coachning.

Stefan har vid ett par tillfällen även jobbat med hela Savecore som grupp där gruppdynamik och grupputveckling stått i fokus. Vi är väldigt nöjda med Stefans insatser hos oss och de kunskaper och förhållningssätt han tillfört tar stor plats i den fortsatta organisationsutvecklingen. ”

MARIA ERICSSON / CFO / SAVECORE

"Vi anlitade Stefan Andersson för att utbilda studenterna på YH Friskvårdskonsult

i ämnet vägledning och coaching.

Med Stefans kunskaper, erfarenheter, ambition och engagemang genomförde han uppdraget mycket väl!

Både studenterna och utbildningsledningen är väldigt nöjda."

KRISTINA BLOMBÄCK / UTBILDNINGSANSVARIG/ NORRLIDENS KUNSKAPSCENTRUM AB

"På SEKAB genomgick alla chefer verktyget 4 Temperamenter med Stefans guidning.

Det gav oss en gemensam plattform att prata med varandra och ännu bättre förstå varandra.

Vi ser att det är en framgångsfaktor för goda resultat."

ANGELA SIGNELL / HEAD OF HUMAN RESOURCES/ SEKAB

”Vi är en produktionsorganisation med ca 80 medarbetare. Vi jobbade med att utveckla våra produktionsteam tillsammans med Stefan och det har verkligen blivit succé! Vi använde oss av verktyget 4 Temperamenten och det har gett oss många fördelar. Främst bidrar det till att skapa förståelse för varandras styrkor och att se, prata och medvetet ta tillvara på vårt kunnande. Stefan är riktigt duktig på att skapa engagemang och glädje och han vågade utmana oss! Stefan har breda kunskaper och erfarenheter som nu hjälper oss varje dag.”

KAJSA LAKE / PRODUKTIONSCHEF/ AKZO NOBEL

"Koncernstyrelsen på Norrmejerier arbetade tillsammans med Stefan för att utveckla styrelsearbetet. Vi använde verktyget 4 Temperamenter för att få en fördjupad bild över styrelsens styrkor och skapa en gemensam plattform att arbeta vidare utifrån. Genom att få en ökad förståelse för varandra och vårt samspel skapar vi förutsättningar till bättre beslut, och ett effektivare styrelsearbete. Vi uppskattar det engagemang Stefan bidrog med".

HENRIK WAHLBERG / STYRELSENS ORDFÖRANDE/ NORRMEJERIER

bottom of page