Den som tänker möjligheter
skapar möjligheter

TJÄNSTER

GRUPPUTVECKLING

Alla grupper har sin egen dynamik. Ofta händer det saker som gör att förutsättningarna förändras. Jag hjälper till att ta vara på och lyfta den samlade kompetensen.

Hur kan vi stödja varandra?

Bygga på det som är bra?

Skapa dialog?

Rädslor, maktförhållanden och värderingar kan blockera utvecklingen av en grupp. Tillsammans synliggör vi det som skaver och får alla att dra åt samma håll.

PROCESSLEDNING

Alla företag äger sin egen förändring. Lätt att säga, svårare att göra.

Nya arbetsmetoder, organisationsförändringar och yttre faktorer kan skapa kaos.

Att gå väl förberedd in i en förändring kan verkligen göra skillnad. Jag hjälper till att dra upp tydliga riktlinjer, rucka på invanda mönster och ta vara på medarbetarnas lust och kraft.

LEDARUTVECKLING

Som ledare står du alltid på scenen. Därför är ledarskap en viktig kulturbärare för företag och organisationer. Jag hjälper till att utveckla det samlade ledarskapet.

Vad ska det stå för?

Hur kan det skapa drivkraft och glädje?

Jag tittar även på det individuella ledarskapet. Hur behöver just du agera för att skapa trygghet?

Hur ger du dina medarbetare energi? Mycket handlar om bemötande och att få människor med på rätt tåg.

KONFLIKTHANTERING

Styrkan i våra organisationer är våra olikheter, men ibland spelar de oss ett spratt. Ibland behöver man hjälp utifrån för att lösa situationer som skaver, och där kan jag hjälpa till.

Som utomstående part, så är man inte känslomässigt kopplad till situationen, och kan med ett objektivt synsätt lotsa  berörda parter igenom svåra frågeställningar och problemområden i jakten på en lösning.

COACHING

Livet och yrkeslivet bjuder på många utmaningar. Oavsett var du befinner dig kan jag hjälpa dig att spegla och reflektera din egen utveckling.

Vem är du?

Hur fungerar du i mötet med andra? Att se sig själv med nya ögon gör det enklare att ta nödvändiga steg

STYRELSEUTVECKLING

Alla styrelser har sin egen dynamik. Utmaningen är oftast att fatta rätt beslut och många gånger är en styrelse sammansatt av flera olika kompetenser. Här finns det en stor vinst i att arbeta med spelregler och förhållningssätt för att få ut det bästa av den samlade kompetensen

Simplisum står för enkelhet – vi ska inte krångla till saker och ting

Stefan Andersson.png

När vi interagerar med andra blir det mycket lättare om vi vågar vara tydliga och raka med varandra på ett sätt som gör att vi kan hantera det – det här jag kan hjälpa till! I arbetsgrupper, ledningsgrupper, styrelser, och individuellt skräddarsyr vi uppdrag där vi utgår från ett tydligt definierat syfte och mål.

För större uppdrag tar jag mitt nätverk av kompetenta kollegor till hjälp. 

Med strategiskt tänkande och fokus på lösning lotsar jag både grupper och individer genom svåra frågeställningar inom grupputveckling, ledarutveckling, coachning och företagsledning.  Många av mina kunder säger att jag är trygg, lugn och bra på att skapa delaktighet. Det jag egentligen gör är att lyssna, belysa problem ur flera olika perspektiv och se samband i flera steg framåt. Jag är inte heller rädd för att kliva in i tuffa situationer.

Framgångsfaktorn är glädje och engagemang – och där är jag vass!

Med strategiskt tänkande och fokus på lösning lotsar jag både grupper och individer genom svåra frågeställningar. 

Min egen drivkraft är att den som tänker möjligheter skapar möjligheter. Det tar jag med mig in i mina uppdrag.

 

Välkommen att höra av dig!

 

KONTAKT

Tack för ditt meddelande